Yuyao Yuhai Livestock Machinery Technology Co., Ltd.
محصولات
Cases
Home > Cases >
Latest Company Case About سری پالساتورها
مناسبت ها
Contacts
Contacts: Miss. Wenwen YU
Contact Now
Mail Us

سری پالساتورها

2023-10-19
 Latest company case about سری پالساتورها

مشخصات محصول:

پالساتور که در ماشین های شیر دادن گاو یا بز استفاده می شود، یک شیر است که باعث می شود پوشش یک بار در ثانیه باز و بسته شود. پالس با اتصال اتاق پالس یک فنجان چای به خلاء یا جو است.در اینجا دو نوع پالسری وجود دارد که در یک سیستم ماشین شیردهی معمولی استفاده می شود..